• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxInformacije o upisu u I ciklus
21.07.2016
Sve potrebne informacije i dokumenti vezani za upis u I ciklus studiranja akademske 2016/2017 godine se nalaze na slijedećem linku: dokumenti.

Studentska služba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrijemni ispit (II upisni rok)
21.07.2016
OBAVJEŠTENJE ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA IZ PREDMETA „MATEMATIKA“ (II upisni rok)

Prijemni ispit iz predmeta „Matematika“ održati će se u četvrtak 01.09.2016. godine sa početkom u 12 sati.

Napomena:
Na polaganje prijemnog ispita obavezno ponijeti ličnu kartu. Za vrijeme trajanja ispita zabranjeno je korištenje mobitela i drugih elektronskih naprava.

DEKAN
Prof.dr. Mustafa Hrasnica, dipl.inž.građ.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonačna lista primljenih kandidata na I godinu
20.07.2016
Ispod možete preuzeti konačne liste primljenih kandidata nakon održanog Prijemnog ispita 12.07.2016. godine:

Preliminarni rezultati - smjer Građevinarstvo.
Preliminarni rezultati - smjer Geodezija.

Uprava Fakulteta
0 komentari | Napišite komentar

 
xxModernizacija geodetskog obrazovanja - Erasmus+
13.07.2016
Monitoring posjeta

Erasmus+ projekta „Modernizacija geodetskog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana s fokusom na kompetencije i ishode učenja“ (GEOWEB)

U petak 01. jula 2016. godine na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinskom fakultetu i Odsjekuza geodeziju upriličena je prva monitoring posjeta projekta Erasmus+ iz programa izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, pod nazivom „Modernizacija geodetskog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana s fokusom na kompetencije i ishode učenja (GEOWEB), a u cilju sagledavanja planiranih i provedenih aktivnosti projekta.

U monitoringu su učestovali: Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne komunikacije i kulturu (EACEA) iz Brisela, koju je predstavljao projekt menadžer Franco Burgio, te Nacionalni ured Erasmus+ za Bosnu i Hercegovinu, kojeg su predstavljali gospodin Suad Muhibić, direktor, te gđica dr. Nena Marković, projekt referent.

Tokom monitoring posjete upriličen je sastanak s administracijom Univerziteta u Sarajevu, kojeg je vodio prorektor za naučnu saradnju i istraživanje, prof. dr. Faruk Mekić. Posjetioce je na Građevinskom fakultetu Sarajevo primio dekan prof. dr. Mustafa Hrasnica. Na Odsjeku za geodeziju prezentirane su planirane aktivnosti te rezultati i postignuća u prvom polugodištu implementacije projekta.

Partneri u GEOWEB projektu su poznati evropski univerziteti: KTH iz Štokholma-Švedska, TUW iz Beča-Austrija, ULE iz Leona-Šapanija, te najveći javni univerziteti iz tri balkanske države: Univerzitet u Beogradu i Univerzitet u Novom Sadu - Srbija, Politehnički Univerzitet u Tirani i Univerzitet u Tirani - Albanija, te Univerzitet u Sarajevu (UNSA), Univerzitet „Džemal Bijedić“ iz Mostara (UNMO) i Univerzitet u Tuzli (UNTZ) iz Bosne i Hercegovine. Osim akademskih institucija u GEOWEB projekt su kao partneri iz naše zemlje uključeni Zavod za planiranje Kantona Sarajevo i BNPro, kao kompanije koje se bave geodezijom i geoinformacijskim sistemima.

Trajanje projekta je tri godine, s planiranim završetkom 14. oktobra 2018. godine. Projekt menadžer EACEA i predstavnici Nacionalnog Erasmus+ureda su upoznali: koordinatora GEOWEB projekta iz KTH, profesora Huan Fan, koji je doputovao iz Štokholma, lokalne koordinatore s UNSA i UNMO kao i predstavnike partnerskih firmi, te učesnike na obukama. Posjetiteljima su prezentirani ciljevi, te planirane aktivnosti za osiguranje kvaliteta, diseminaciju rezultata i održivosti projekta. Prezentirani su početni rezultati i ishodi implementiranih aktivnosti tokom prvog polugodišta GEOWEB projekta: potpisani su Partnerski sporazumi, objavljena web strana projekta, održan početni sastanak u martu 2016. godine na UNSA, održane dvije obuke za univerzitetske asistente i nastavnike u Španiji i Austriji, osnovana baza podataka geodetskih visokoškolskih institucija u zemljama Zapadnog Balkana, održani kratki seminari o GEOWEB projektu u svim partneskim institucijama, objavljen i distribuiran prvi „leaflet“, provedeni tenderi za nabavku geodetske i IT opreme za geodetske i kompjuterske laboratorije na partnerskim univerzitetima, objavljen GEOWEB „newsletter“ 2016-1...

U očekivanju povratnih informacija i izvještaja iz Brisela i ERASMUS + Nacionalnog ureda, aktivnosti na projektu se nastavljaju.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPreliminarni rezultati Prijemnog ispita
13.07.2016
Ispod možete preuzeti preliminarne rezultate Prijemnog ispita održanog 12.07.2016. godine:

Preliminarni rezultati - smjer Građevinarstvo.
Preliminarni rezultati - smjer Geodezija.

Uprava Fakulteta
0 komentari | Napišite komentar

 
xxNeradni dani
30.06.2016
OBAVJEŠTENJE

NERADNI DANI POVODOM BAJRAMSKIH PRAZNIKA SU:

UTORAK 05.7.2016.GODINE  i  SRIJEDA 06.7.2016.GODINE.   

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxGeoweb Newsletter
23.06.2016
Na slijedećem linku možete preuzeti Geoweb Newsletter 2016-1: download.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPripremna nastava
20.06.2016
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI  FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se svi zainteresovani za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija građevinarstva ili studija geodezije da će Građevinski fakultet u Sarajevu organizovati PRIPREMNU NASTAVU za polaganje prijemnog ispita.

Pripremna nastava se organizuje iz predmeta Matematika u periodu od 27.06. do 01. 07. 2016. godine  na  Građevinskom fakultetu ul. Patriotske lige br. 30., u terminu od 09 do 12 sati u Velikom amfiteatru.
Pripremna nastava obuhvata ukupno 15 sati nastave. Ukupna cijena po kandidatu iznosi 150 KM i uplaćuje se na račun Građevinskog fakulteta u Sarajevu broj: 1610000002610087 kod Raiffeisen bank dd BiH, sa naznakom za pripremnu nastavu.
Zainteresovani se prije početka nastave trebaju prijaviti  u Studentsku službu, sa  orginalom uplatnice u periodu od 20.06.2016. do 24.06.2016. godine isključivo u periodu od 11 do 13 sati.

Napomena:
Na nastavu je potrebno ponijeti : svesku formata A4 sa kockicama, pribor za pisanje, ličnu kartu i fotokopiju uplatnice.

                                                                                                             
D E K A N
Prof. dr. Mustafa Hrasnica, dipl.inž.građ.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrijemni ispit
20.06.2016
UNIVERZITET  U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU


OBAVJEŠTENJE ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA IZ PREDMETA „MATEMATIKA“


Prijemni ispit iz predmeta „Matematika“ održati će se u utorak 12.07.2016. godine sa početkom u 12 sati.

Napomena :
Na polaganje prijemnog ispita obavezno ponijeti ličnu kartu. Za vrijeme trajanja ispita zabranjeno je korištenje mobitela i drugih elektronskih naprava.

                                                                                                            
D E K A N
Prof.dr. Mustafa Hrasnica, dipl.inž.građ.


0 komentari | Napišite komentar

 
xxPredaja prijava za Upis u 1. god I ciklusa
20.06.2016
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE ZA PREDAJU PRIJAVA
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA NA GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2016/2017.GODINI

Prijave na Konkurs se podnose u periodu od 20.06. do 04.07.2016. godine isključivo u periodu od 11,00 do 13,00 sati u Studentsku službu Građevinskog fakulteta.

Kandidat je dužan predati sljedeće dokumente:
- Zahtjev za upis u kome je  naznačen studij na koji konkuriše (obrazac se može dobiti u Studentskoj službi) (preuzmi Zahtjev);
- Orginalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četvorogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti);
- Orginalnu diplomu o završenoj srednjoj školi;
- Izvod iz matične knjige rođenih (može ovjerena kopija);
- Uvjerenje o državljanstvu (može ovjerena kopija);
- Uplatnicu na iznos od 40,00 KM u svrhu polaganja prijemnog ispita (broj transakcijskog računa 1610000002610087);
- Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

D E K A N
Prof.dr. Mustafa Hrasnica, dipl.inž.građ.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs i plan upisa studenata na 1. god. I ciklusa (UNSA)
20.06.2016
Poštovani,
 
obavještavamo Vas da je Konkurs i plan upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija (prvog i drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2016/2017. godinu objavljen 17. 06. 2016. godine na web stranici Univerziteta u Sarajevu: Konkurs i plan upisa.

S poštovanjem,
 
Služba za pravne poslove
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIGAS - stipendije EU forum Alpbach
09.05.2016
Poziv za prijave na IGAS-ov konkurs za stipendiju za Sedmicu seminara u okviru Evropskog Foruma Alpbach 2016, jedne od najuglednijih evropskih konferencija koja se održava u Austriji, otvoren je do 20. maja 2016 godine.
 
Članovi Inicijativne Grupe Alpbach u Sarajevu u saradnji sa Austrijskom ambasadom u Sarajevu dodjeljuju jednu stipendiju za učešće na ovogodišnjem Seminar Week-u, a na konkurs se mogu prijaviti sve mlade osobe dobi od 18 do 30 godina sa područja Bosne i Hercegovine koje prethodno nisu bile dobitnik ove stipendije.

Više informacija na http://www.alpbach.org/en/event/sem16/ .
0 komentari | Napišite komentar

 
xxDAAD - prezentacija stipendija (Njemačka)
09.05.2016
Poštovani,

ovim putem Vas pozivamo da prisustvujete prezentaciji stipendija Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD), koja će se održati u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana
7/II) u četvrtak, 12. maja 2016. godine, s početkom u 12:00 sati.

Na prezentaciji stipendija DAAD-a će biti predstavljene mogućnosti stipendiranja DAAD-a za studente i naučno-nastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu za akademsku 2017/2018. godinu. Pregled programa stipendiranja DAAD-a možete pronaći na stranici www.funding-guide.de.

Molimo Vas da ovaj poziv proslijedite svim zainteresovanim kandidatima.
U prilogu Vam dostavljamo elektronski plakat sa najavom prezentacije.

S poštovanjem,


po nalogu
Selma Rakovac

--
Selma Rakovac
Beratung, Koordination, Information
DAAD Verbindungsbüro Sarajevo
Zmaja od Bosne 8
71 000 Sarajevo
Tel:  +387 33 668 687
Email: info@daad.ba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxDani otvorenih vrata
27.04.2016
Poštovani,

Građevinski fakultet organizuje dane otvorenih vrata 12.5.2016. godine, te svi zainteresovani studenti mogu doći na ovaj dan i upoznati se sa mogućnostima studiranja na Građevinskom fakultetu u Sarajevu.

Više informacija na slijedećim linkovima: Plakat i Poziv.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - odsjek Saobraćajnice
11.04.2016
Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-409-1/16. od 17.03.2016. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2363/16 od 30.03.2016. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
objavljuje
KONKURS

za izbor (napredovanje) u naučnonastavno zvanje: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za uže oblasti : „Saobraćajnice“ – 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

Uvjeti:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćen tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete: da su diplomirani inžinjeri građevinarstva saobraćajnog usmjerenja i da su naučni stepen doktora nauka stekli iz oblasti za koju se prijavljuju.

Uz prijavu kandidati dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koje se vrši izbor kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju. (Obavezno navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje)

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.

Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom za izborni period utvrđen Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje".


0 komentari | Napišite komentar

 
xxMevlana - rok za prijavu produžen
06.04.2016
Ured za Mevlanu COMU univerziteta nas je obavijestio da je rok za prijavu za razmjenu u okviru programa Mevalna na ovom univerzitetu produžen do 15.4.2016. godine.  Zainteresirani kandidati imaju još 10 dana da se prijave.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKurs njemačkog jezika i znanosti u austrijskoj kulturi
18.03.2016
Informacije o kursu njemačkog jezika i znanosti u austrijskoj kulturi možete pogledati putem web stranice: www.da-vienna.ac.at/Sommerkurs.
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović