• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxKonkurs - Geodezija
15.01.2015
Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća broj: 02-1-2073-1/14 od 11.12.2014. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-4898/14. od 23.12.2014. godine,


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
objavljuje
KONKURS

za izbor (napredovanje) u naučnonastavna zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za uže naučne oblasti : „Geodezija“ i „Kartografija i fotogrametrija“ - dva izvršioca

Uvjeti:
Pored uvjeta za izbor utvrđenih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćen tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete: da su diplomirani inžinjeri geodezije i da je naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuju .

Uz prijavu kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju, biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu i dokaz da su diplomirani inžinjeri geodezije i dokaze o ispunjavanju minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom za izborni period utvrđen Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor".
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOBAVIJEST ZA DIPLOMANTE I MAGISTRANTE
03.11.2014
Pozivnice za svečanu promociju koja će se održati 08.11.2014. godine u Skenderiji možete preuzeti LIČNO u studentskoj službi od 11:00 do 13:00 do petka 07.11.2014. godine.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOdbrana doktorske disertacije - mr. Goran Simonović, dipl. inž. građ.
31.10.2014
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Viši asistent mr. Goran Simonović, dipl. inž. građ. javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

“Proračunski modeli za trodimenzionalnu analizu seizmičke otpornosti zidanih zgrada“

Odbrana doktorske disertacije održat će se u četvrtak 04.12.2014. godine, sa početkom u 12 sati na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, ul. Patriotske lige broj 30. u sali 8 /prizemlje/.

Doktorska disertacija se može pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta na I spratu, svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.

Uprava Fakulteta
0 komentari | Napišite komentar

 
xxGo East- Summer Schools 2015 (DAAD program)
21.10.2014
Poštovani,

ovim putem Vas želimo informisati o programu "Go East- Summer Schools 2015". U
okviru ovog programa DAAD, Njemačka služba za akademsku razmjenu, dodjeljuje
stipendije njemačkim studentima za učešće na ljetnim i zimskim školama na
univerzitetima u zemljama istočne, srednje, jugoistočne i istočne Evrope kao i
zemljama SND-a.

Univerziteti u Bosni i Hercegovini koji organizuju ljetnu ili zimsku školu za 2015.
godinu i koji žele da učestvuju u ovom programu trebaju poslati prijavu najkasnije
do 07.11.2014.

Informacije o aktuelnom konkursu u ovom programu možete prema Vašim mogućnostima
proslijediti svim zainteresovanima. Konkurs je dostupan na njemačkom i na engleskom
jeziku na sljedećim stranicama:

https://goeast.daad.de/de/23378/index.html (Deutsch)

https://goeast.daad.de/de/24302/index.html (Englisch)


Za sva dodatna pitanja se možete obratiti na adrese lektorica DAAD-a u Bosni i
Hercegovini: Tanja Sanden, Univerzitet u Sarajevu
(sanden@daad.ba) i Ina Gittel, Univerzitet u Banjoj Luci (gittel@daad.ba), ili na
adresu ureda DAAD-a u Sarajevu.


Srdačan pozdrav,

Selma Rakovac


--
Selma Rakovac
DAAD Verbindungsbüro Sarajevo
Zmaja od Bosne 8
71 000 Sarajevo
Tel:  +387 33 668 687
Email: info@daad.ba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxDoktorska disertacija - mr. Nedim Tuno
15.10.2014
Viši asistent mr. Nedim Tuno, dipl. inž. geod. javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom ''Optimalne metode geometrijske obrade digitalnih geodetskih planova''.

Odbrana doktorske disertacije održat će se u utorak 18.11.2014. godine, sa početkom u 12 sati na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, ul. Patriotske lige broj 30. u sali 8 /prizemlje/.

Doktorska disertacija se može pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta na I spratu, svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxSajam stipendija
10.10.2014
Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i ove godine organizira Sajam stipendija u Sarajevu, i to peti po redu. Sajam će se održati 16. oktobra 2014. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Vilsonovo šetalište br. 9), u terminu od 10,00 do 17,00 sati.

Sajam stipendija je jedinstvena manifestacija ove vrste u Bosni i Hercegovini čiji je cilj da okupi sve institucije koje dodjeljuju i/ili administriraju stipendije ili dodjeljuju druge vrste finansijske podrške za studiranje u BiH i inostranstvu, te da im omogući da predstave svoje programe stipendiranja i finansijske podrške i daju priliku bh. studentima da sve informacije o mogućnostima studiranja u inostranstvu dobiju na jednom mjestu.
Učešće na Petom sajmu stipendija do sada je prijavilo 27 institucija koje će predstaviti različite oblike finansijske podrške (stipendije, jednokratnu finansijsku podršku, kredite, zajmove itd.) bh. građanima za studij u Bosni i Hercegovini i inostranstvu (vladine i nevladine organizacije, diplomatsko-konzularna predstavništva, centri civilnih inicijativa, lokalne zajednice, strane institucije, kulturni centri i dr.). Zahvaljujući organizaciji prethodnih godina, Sajam stipendija je stekao status događaja koji promiče širenje i podsticanje mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika kako u Bosni i Hercegovini tako i izvan nje.

Dosadašnje posjete premašivale su broj od 5.000 posjetilaca, a nadamo se da će posjeta Sajmu ovaj put biti još veća. Posjeta Sajmu je, naravno, besplatna.
 
Glavni organizator je Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, dok su partneri Fondacija kralja Baudouina iz Belgije, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, i portal Stipendije.ba kao naš medijski partner koji će nas pratiti od početka same organizacije pa do kraja Sajma.

Kao i do sada, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu predstavit će program Erasmus Mundus i pripadajuće mu projekte koji omogućavaju razmjenu studenata, nastavnika i saradnika između Univerziteta u Sarajevu i partnerskih univerziteta iz zemalja članica Evropske unije (više na www.erasmus-unsa.ba). Univerzitet u Sarajevu je jedini univerzitet u regionu koji učestvovao u dosadašnjih 15 projekata Erasmus Mundus programa, te će na ovom sajmu predstaviti 4 novo-odobrena projekta (SIGMA, EUROWEB+, GreenTECH i SUNBEAM) i 2 postojeća projekta (JoinEU-SEE PENTA i ERAWEB), odnosno ukupno šest projekata na koje će se studenti, nastavnici i saradnici Univerziteta u Sarajevu, ali i ostalih univerziteta na području Bosne i Hercegovine moći prijaviti za akademsku 2015/2016. godinu.

Sve informacije o organizaciji Petog sajma stipendija možete pratiti na našem web portalu www.unsa.ba, kao i na društvenoj mreži Facebook: www.facebook.com/sajamstipendijaunsa. Internetski portal www.stipendije.ba, kao naš medijski partner, pratit će dešavanja prilikom organiziranja ovog sajma.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxUpis u I godinu II ciklusa studija
10.10.2014
O B A V J E Š T E NJ E

ZA UPIS U I GODINU  II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA
AKADEMSKE 2014/2015. GODINU 

Upis studenata koji su primljeni u prvu godinu drugog ciklusa studija obavljat će se u periodu od ponedeljka 13.10.2014. do petka 17.10.2014.godine u terminu od 11:00h do 13:00h.

Djeca šehida i poginulih boraca, djeca ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, oslobođeni su plaćanja upisnine u iznosu 130,00 KM odnosno 2000 KM (obavezno dostaviti potvrdu o statusnim pitanjima).

REDOVNI STUDENTI KOJI UPISUJU I (PRVU) GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE:
-   INDEX;
-   2 PRIJAVNA LISTA;
-   1 UPISNI LIST;
-   1 SEMESTRALNI LIST;
-   LJEKARSKO UVJERENJE (STUDENTSKA POLIKLINIKA SARAJEVO),
-   2 SLIKE.
UPISNI MATERIJAL (INDEX, UPISNE, PRIJAVNE, SEMESTRALNE LISTOVE) STUDENTI MOGU PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI GRAĐEVINSKOG FAKULTETA NAKON UPLATE ISTOG  NA ŽIRO RAČUN BROJ  161 000 000 896 00 95
Svrha uplate: UPISNI MATERIJAL (Građevinski fakultet u Sarajevu)
Primalac: RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo;
         Univerzitet u Sarajevu;
Iznos: 30,00 KM.

NA ŽIRO RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 195 KM (130 KM upis, 60KM /biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar, 5 KM osiguranje).
Svrha uplate:     UPIS NA FAKULTET (upis, biblioteka, osiguranje, čitaonica, računski centar, inventar)
Primalac: RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo;
         Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos: 195,00 KM.

REDOVNO-SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI KOJI UPISUJU I (PRVU) GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE:
-   INDEX;
-   2 PRIJAVNA LISTA;
-   1 UPISNI LIST;
-   1 SEMESTRALNI LIST;
-   LJEKARSKO UVJERENJE (STUDENTSKA POLIKLINIKA SARAJEVO),
-   2 SLIKE.
UPISNI MATERIJAL (INDEX, UPISNE, PRIJAVNE, SEMESTRALNE LISTOVE) STUDENTI MOGU PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI GRAĐEVINSKOG FAKULTETA NAKON UPLATE ISTOG  NA ŽIRO RAČUN BROJ  161 000 000 896 00 95


Svrha uplate: UPISNI MATERIJAL (Građevinski fakultet u Sarajevu)
Primalac: RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo;
         Univerzitet u Sarajevu;
Iznos: 30,00 KM.


NA ŽIRO RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 2065 KM (2000 KM upis, 60KM /biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar, 5 KM osiguranje).
Svrha uplate:     UPIS NA FAKULTET (upis, biblioteka, osiguranje, čitaonica, računski centar, inventar)
Primalac:RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo;
        Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos: 2065,00 KM.


- Redovni i redovno-samofinansirajući studenti su dužni izvršiti i uplatu  za korištenje ISSS-aplikacije na Univerzitetu.
Svrha uplate :  RAZVOJ ISSS-a NA  UNIVERZITETU.
Na jednu uplatnicu, čiji je primalac Univerzitet u Sarajevu, uplatiti 10 KM na žiroračun :
338 320 226 633 36 17;
a na drugu uplatnicu, čiji je primalac GF u Sarajevu, uplatiti 10 KM na žiroračun:
161 000 000 261 00 87.

Na prijedlog Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, studenti imaju mogučnost samovoljno uplatiti sredstva:
- u iznosu 5,00 KM za Fond «Suada Dilberović» putem kojeg se stipendiraju socijalno ugroženi i izuzetno nadareni studenti svih visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu.
Ova sredstva se uplaćuju na žiro račun Univerziteta u Sarajevu broj: 1610000008961744 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate: Sredstva za Fond «Suada Dilberović».

- u iznosu od 5,00 KM za studentske aktivnosti «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu».
Ova sredstva se uplaćuju na žiro račun «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu» broj: 3386902222532015 kod Uni Credit Bank, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate : sredstva za aktivnosti SPUS-a.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPreliminarna rang lista za upis u II ciklus studiranja
07.10.2014
Na slijedećim linkovima pogledajte konačnu rang listu kandidata za upis u II (master) ciklus studija:
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o doktorskoj disertaciji - Milada Mataradžija
06.10.2014
O B A V J E Š T E N J E

Radna verzija projekta doktorske disertacije pod naslovom: „Numeričko modeliranje ponašanja glina „koševskih slojeva“ ugrađenih u nasipe saobraćajnica“ , Milade Mataradžija, MA, dipl. inž. građ., studentice trećeg ciklusa studija (doktorskog studija) i Izvještaj  Komisije za ocjenu doktorske disertacije mogu se pregledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta, ul. Patriotske lige broj 30./I , svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPočetak nastave
30.09.2014

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI I i II CIKLUSA STUDIJA DA NASTAVA  U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI POČINJE 06.10.2014.GODINE.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxProgram stipendija njemačke privrede za 2015. godinu
25.09.2014
Cilj programa je da se studenti i apsolventi upoznaju sa organizacijom, poslovnim procesima i funkcionisanjem velikih i uspješnih kompanija, kako bi kasnije to znanje i iskustvo prenijeli kroz svoj budući radni angažman u BiH. U okviru ovog programa studenti viših semestara, apsolventi kao i oni koji su završili studij i stekli prvo radno iskustvo imaju priliku apsolvirati praksu u prestižnim njemačkim kompanijama u trajanju od 3 do 6 mjeseci. U programu učestvuju njemačke firme iz različitih oblasti kao što su ekonomija, finansije, energetika, automobilska industrija, elektrotehnika, informatika, mediji/germanistika, projektni menadžment, zaštita okoliša, arhitektura, građevina, poljoprivreda i druge.
 
Program finansira Vlada SR Njemačke uz koordinaciju Odbora njemačke privrede za istočnu Evropu. Program obezbjeđuje smještaj, putne troškove, zdravstveno osiguranje za vrijeme boravka u Njemačkoj te mjesečni džeparac.

Program stipendija njemačke privrede sprovodi se po deveti put na području BiH, uz podršku Predstavništva njemačke privrede u BiH kao lokalnog partnera programa.

Apliciranje je moguće od 01.10. do 31.10.2014. godine. Više informacija i online prijave: www.stipendienprogramm.org.

Oficijelni letak se može pogledati:
- Letak - engleski jezik
- Letak - njemački jezik
0 komentari | Napišite komentar

 
xxUpis na I i II ciklus studiranja
16.09.2014
Informacije za studente koji upisuju ili obnavljaju I, odnosno II, ciklus studija u školskoj 2014/2015. godini se mogu preuzeti ispod:
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOvjera ljetnog i upis u zimski semestar
16.09.2014
Obavještavaju se studenti da će se ovjera ljetnog i upis u zimski semestar vršiti od 16.09. do 30.09.2014. godine u studentskoj službi u periodu od 11:00 do 13:00 sati.

Za ovjeru ljetnog i upis u zimski semestar potrebno je dostaviti uplatnicu od 1,5 KM za upisni materijal na žiro račun Univerziteta 161 000 000 896 00 95 kako bi u studentskoj službi preuzeli potrebnu papirologiju.

STUDENTSKA SLUŽBA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxZahtjev za upis u II ciklus studija
12.09.2014
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE ZA PREDAJU PRIJAVA
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA NA GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2014/2015.GODINI


Zahtjev za upis možete preuzeti na sljedećem linku: Zahtjev za upis.

STUDENTSKA SLUŽBA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za upis - II ciklus studija 2014/2015
05.09.2014
Na sljedećem linku možete preuzeti detalje KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2014/2015. GODINI: Konkurs.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxRezultati Prijemnog ispita (2. termin)
04.09.2014
Rezultati Prijemnog ispita (2. termin) se mogu preuzeti sa sljedećih linkova:

Na ovu listu kandidati mogu uložiti pisani prigovor Nastavnonaučnom vijeću Građevinskog fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Kandidat prigovor dokazuje ovjerenim duplikatom testa sa prijemnog ispita.

Uprava Fakulteta
0 komentari | Napišite komentar

 
xxJavne prezentacije projekata doktorske disertacije
04.09.2014
Milada Mataradžija, MA, dipl. inž. građ. javno će prezentirati radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom:

„Numeričko modeliranje ponašanja glina „koševskih slojeva“ ugrađenih u nasipe saobraćajnica“

Prezentacija će se održati u ponedeljak 08. septembra  2014. god., sa početkom u 11 sati u sali br. 08./pr Građevinskog fakulteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30.


Asistent Mirza Pozder, dipl. inž. građ. javno će prezentirati radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom:
 
„Istraživanje parametara na dvotračnim cestama i model predikcije buke“


Prezentacija će se održati u ponedeljak 18. marta  2013. god., sa početkom u 11,30 sati u sali za postdiplomske studije u ul. Stjepana Tomića br. 1./pr.
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić