• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxKonkurs - izbor (napredovanje)
20.03.2014
Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu broj: broj: 02-1-265-2/14. od 14.02.2014., saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-657/14. od 26.02.2014. godine i saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-05-38-3890-1/14 od  11.02.2014. godine


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
objavljuje
KONKURS

Za izbor  (napredovanje) u naučnonastavno zvanje:  docent, vanredni profesor ili redovni profesor:
za užu naučnu oblast „Saobraćajnice“ - jedan izvršilac
za užu naučnu oblast ”Građevinski materijali” - jedan izvršilac

Za izbor u naučno zvanje viši naučni saradnik ili naučni savjetnik za užu naučnu oblast "Geologija" na Institutu za geotehniku i geologiju Građevinskog fakulteta u Sarajevu - jedan izvršilac

Uvjeti za izbor pod A.
Pored uvjeta za izbor utvrđenih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćen tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu , kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete:
Pod A/1. diplomirani inženjer građevinarstva saobraćajnog usmjerenja i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje.
Pod A/2. diplomirani inženjer građevinarstva konstrukterskog usmjerenja i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje.

Uvjeti za izbor pod B.
Pored uvjeta za izbor utvrđenih članom 36. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ( “Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 10/04) i članom 173. Statuta Univerziteta u Sarajevu , kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete: diplomirani inženjer geologije i naučni stepen doktora nauka iz oblasti geologije.

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs obavezni su uz prijavu dostaviti: biografiju (CV); uvjerenje o državljanstvu; diplomu/e o stečenom obrazovanju; spisak objavljenih naučnih i stručnih radova iz oblasti za koju se prijavljuju, kao i same radove te drugu potrebnu dokumentaciju i dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor.
Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi , dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom za izborni period utvrđen zakonom.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom «Prijava na konkurs za izbor»

Istovremeno objavljuje
Poništava se tačka 1.Konkursa za izbor u naučno zvanje  - viši naučni saradnik za užu naučnu oblast "Geologija" - jedan izvršilac, objavljenog dana 11.12.2013.godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Građevinskog fakulteta.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavještenje studentima koji studiraju po starom nastavnom planu i programu
18.03.2014
PODSJEĆAMO STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU (PREDBOLONJSKI SISTEM)

Studenti koji studiraju po starom (predbolonjskom) sistemu studiranja imaju pravo da završe studij po nastavnom planu i programu koji je važio prilikom njihovog upisa na fakultet, uz obavezu da započeti studij (VI, VII stepen, magistarski i doktorski studij) završe najkasnije do 30.09.2015. godine.

Nakon 30.09.2015. godine (a na zahtjev studenta i prije) student ima pravo nastaviti studij prema bolonjskom sistemu studiranja, na osnovu ekvivalencije studija koji je važio prilikom upisa tog studenta u odnosu na novi studij.
(član 79. Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćen tekst “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 22/10)

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPostdiplomske stipendije u Turskoj
18.03.2014
Türkiye Scholarships Postgraduate Programme Applications for 2014

Application Starting Date : 03 March 2014

Application Deadline : 31 March 2014

Türkiye Scholarships Postgraduate Programmes are full government funded programmes for successful international students from all over the world for postgraduate studies in Turkey.

Postgraduate scholarships are:

Ali Kuşçu Science and Technology Scholarship Programme

İbni Haldun Social Sciences Scholarship Programme

Yunus Emre Turkish Language Scholarship Programme

Islamic Theology Scholarship Programme

Candidates can apply only one scholarship programme in accordance with their educational background and academic goals.

Türkiye Scholarships include both scholarship and university placement at the same time. Applicants will be placed in a university and programme among their preferences specified in the online application form.

Most programmes in Turkish universities are instructed in Turkish. However, some departments and universities offer programmes in English, French or German. The candidates who want to study in these languages need to have an internationally recognized certificate to prove their language proficiency. Also, most of these foreign language programmes may ask international admission test scores such as GRE, GMAT etc. Candidates can check the language of instruction while selecting the programmes.

The Scholarship Covers...

Monthly stipend (app. 375 USD for master's, 500 USD for doctorate)

Full tuition fee

Free 1-year Turkish language course

Free state-run dormitory accommodation

Round-trip air ticket

Health insurance

Eligibility for Postgraduate Programmes

To be eligible for postgraduate programmes, applicants must;

be a citizen of a country other than Turkey (Anyone holding or ever held Turkish citizenship before cannot apply)

not be a registered student in Turkish universities at the level of study they are applying.

be a bachelor's or master's degree holder by 30th of July 2014 at the latest

be under the age of 30 for master's programmes (no earlier than 01.01.1984)

be under the age of 35 for doctorate programmes (no earlier than 01.01.1979)

have at least 75 % cumulative grade point average or diploma grade over their maximum graduation grade or have at least 75 % success in any accepted national or international graduate admissions test.

be in good health

Required Documents

Online application form (provided at the website)

A copy of a bachelor or master's diploma or document indicating that the candidate is bachelor or master's senior student

A certified bachelor and/or master's transcript (indicating courses taken and relevant grades of the candidate)

A copy of a valid ID card (passport, national ID, birth certificate etc.)

Passport photo

Application Procedure

Candidates are supposed to: go to www.turkiyeburslari.org or www.trscholarships.org ,

click the online application form, create an account by entering an e-mail and password, read the application guide, log in to the system and fill out the application form, upload the required documents,
and finally finish the application.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxProgram stipendiranja Europskog Foruma Alpbach 2014
10.03.2014
Poziv za prijave na program stipendiranja za odlazak na European Forum Alpbach 2014, koji se održava u periodu 13.08 - 29.08.2014. godine, na temu: “At the Crossroads” otvoren je do 2. aprila 2014. godine.
Europski Forum Alpbach (EFA) 2014 održat će se u periodu od 13- 29. augusta u Austriji na temu “At the Crossroads“.
Europski Forum Alpbach jedna je od najuglednijih europskih interdisciplinarnih konferencija koja okuplja Nobelovce, profesore, eksperte, političare, kao i mlade ljude kroz program stipendiranja. Održava se svakog augusta u idiličnom tirolskom selu Alpbach, (Austrija) još od davne 1945. godine.
Formalna struktura EFA obuhvata tri velike cjeline: Seminar Week (sedmicu intenzivnih kurseva/seminara sa najaktuelnijim temama), Ljetnu školu europskih integracija, te višednevne simpozijume iz raznih oblasti (ekonomija, zdravstvo, tehnologija itd.).
Iako je program podijeljen na simpozijume i ljetne škole, Forum podržava prijave za sve događaje.
Na program stipendiranja za EFA mogu se prijaviti svi studenti i mladi do 30 godina starosti. Stipendije pokrivaju troškove učešća u potpunosti, a postoji mogućnost i prijave za nadoknadu troškova smještaja sa doručkom i troškova džeparca.
Poziv za prijave za program stipendiranja otvoren je do 2. aprila 2014. godine.
Prijave se šalju putem pošte na adresu Foruma u Beču.
Za više informacija o programu Foruma, stipendijama i procesu apliciranja posjetite www.alpbach.org, a ukoliko imate dodatna pitanja o tome kako se prijaviti za stipendije na raspolaganju su članovi Inicijativne Grupe Alpbach Sarajevo.
Inicijativna Grupa Alpbach u Sarajevu (IGAS) pridruženi je član Europskog Foruma Alpbach i predstavlja Forum mladima u Bosni i Hercegovini, te osigurava dodatne stipendije za BH učesnike.
Kao i prethodnih godina, članovi IGAS-a će održati prezentacije „Kako aplicirati za stipendiju na EFA“, na kojima će biti predstavljen program Europskog Foruma Alpbach 2014 i mogućnosti stipendiranja za mlade iz BiH.
Prva prezentacija će biti održana 11.03.2014.godine u 18h - Klub „Munja“, na adresi Ferhadija 28, Sarajevo.
Za više informacija pratite www.igas.ba, te IGAS Facebook i Twitter profile.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxDAAD stipendije
06.03.2014
The University of Kassel offers DAAD scholarships for students and young graduates in engineering for ISU - the international summer school in Kassel, Hessen, in the middle of Germany, from June 21 - July 19. There is also an additional scholarship available for earthquake engineer students.
Please distribute the attached information to your students and fellow researchers. We would be glad to receive many applications from the SEE countries!

For further information, please do not hesitate to contact me or our office.

With best regards

Jürgen Röhling

--
-----
Jürgen Röhling, Program Manager
Hessen International Summer University (ISU) Kassel International Winter University (IWU) Kassel University of Kassel Kurt-Wolters-Str. 5
D-34109 Kassel
Germany

phone: ++49-(0)561-804-1869
fax: ++49-(0)561-804-3815
e-mail: isu@uni-kassel.de
http://www.uni-kassel.de/isu
0 komentari | Napišite komentar

 
xxStipendije Kraljevine Španije
05.03.2014
Ambasada Kraljevine Spanije u Bosni i Hercegovini obavjestava Vas da je otvoren konkurs za stipendije za razvojnu saradnju spanskog Ministarstva vanjskih poslova i saradnje i Spanske agencije za medjunarodnu razvojnu saradnju (MAEC-AECID) za strane studente u skolskoj 2014./2015. Ovogodisnji program stipendija, kada su u pitanju potencijalni kandidati iz BiH, ukljucuje program I.1 namijenjen produzenju institucionalnih stipendija za doktorski studij odobrenih prosle godine (u okviru programa III.B), program I.2 - stipendije za univerzitetski master studij iz oblasti javnog liderstva i upravljanja Drzavnog instituta za javnu upravu i Medjunarodnog univerziteta Menendez Pelayo, namijenjen osoblju javne uprave uposlenom na odgovornim pozicijama, (vise podataka na www.inap.es i www.uimp.es) i program I.3 - stipendije za realizaciju master studija u Skoli za industrijsku organizaciju, u oblastima: Obnovljiva energija, Okolisni inzinjering i upravljanje i Inzinjering i upravljanje u oblasti voda (vise informacija na www.eoi.es).

U prilogu se dostavlja ovogodisnji konkurs za stipendije na spanskom jeziku.

Rokovi za slanje prijava putem interneta (na stranici www.aecid.gob.es).
 
0 komentari | Napišite komentar

 
xxJavni oglas - izbor 1 člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu
28.02.2014
Na osnovu člana 117. Zakona o visokom obrazovanju-prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13) i članova 50, 51. i 56. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Senat Univerziteta u Sarajevu raspisuje


JAVNI OGLAS
za izbor jednog člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta iz reda redovnih profesora

1.   Uvjeti za izbor:
a)   da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu sa punim radnim vremenom,
b)   da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,
c)   da nije disciplinski kažnjavan za povrede radne discipline ili discipline ponašanja u periodu od tri (3) godine prije kandidiranja za člana Upravnog odbora,
d)   da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnosti u Upravnom odboru Univerziteta.

2.   Mandat člana Upravnog odbora iz reda redovnih profesora traje četiri (4) godine.

3.   Članovi Senata, rektor i prorektori te rukovodioci organizacionih jedinica ne mogu biti birani za člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu.

4.   Uz prijavu, kandidati za člana Upravnog odbora iz reda redovnih profesora dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:
-   kraću biografiju, adresu, kontakt telefon, e-mail,
-   motivacijsko pismo (znanja, vještine i kompetencije relevantne za poslove iz nadležnosti Upravnog odbora),
-   odluku o posljednjem izboru u zvanje redovnog profesora,
-   potvrdu fakulteta/akademije o radnom odnosu sa punim radnim vremenom,
-   potpisanu i ovjerenu izjavu od nadležne općinske službe kojom potvrđuje sljedeće:
a)   da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnosti u Upravnom odboru Univerziteta,
b)   da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,
c)   da nije disciplinski kažnjavan za povrede radne discipline ili discipline ponašanja u periodu od tri (3) godine prije kandidiranja za člana Upravnog odbora.
Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije.
      
5.   Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Univerziteta u Sarajevu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom na adresu:
Univerzitet u Sarajevu
Obala Kulina bana 7/II
71000 Sarajevo

sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta u Sarajevu iz reda redovnih profesora“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxSpisak tema završnih radova II ciklusa studija
24.02.2014
Spisak tema završnih radova II ciklusa studija možete pogledati na sljedećim linkovima:
0 komentari | Napišite komentar

 
xxZadaci za pripremnu nastavu 2014/2015
14.02.2014
Ovdje možete pogledati zadatke koji se rade na pripremnoj nastavi za upis na Građevinski fakultet.

http://www.gf.unsa.ba/pripremna_nastava.pdf
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPočetak ljetnog semestra
14.02.2014
Obavještavaju se studenti I i II ciklusa studija da nastava u ljetnom semestru počinje 24.02.2014.

Raspored za ljetni semestar će biti naknadno objavljen.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxErasmus Mundus Student scholarship
10.02.2014
Traži se kandidat sa prostora zapadnog balkana da aplicira sa Masterprogram iz sljedećih oblasti:

1.   Arctic Marine Coastal engineering
2.   Marine operations and management
3.   Environment operations and management
4.   Costal engineering
5.   Engineering and environment

Rok za prijavu je već istekao a niko iz zapadnog balkana nije podnio prijavu. Tačke 3. i 5. mogu biti interesantne za nekoga od studenata sa Građevinskog fakulteta sa dobrim prosjekom.

Razlozi zašto se prijaviti mogu biti sljedeći, kandidat dobija vrhunsko obrazovanje iz navedenih oblasti školujući se na više univerziteta, razvija mrežu poslovnih poznastava, posjećuje navedene zemlje i uz to ima plaćene troškove boravka i studiranja u visini od 48.000 eura za ove dvije godine.

Više o programu moze se saznati i putem intreneta preko sljedećih linkova;

http://www.ntnu.edu/studies/mscomem/msc-applications
http://www.ntnu.edu/studies/mscomem/mobility
http://www.ntnu.edu/studies/mscomem/admission

Za sva pitanje i pojašnjenja mozete kontaktirati gdju. Sonju Hammer na e-mail: sonja.hammer@ntnu.no.

Norwegian university for science an tenchnology: haris.brcic@ntnu.no
0 komentari | Napišite komentar

 
xxCoimbra Group Scholarship Programme
06.02.2014
Coimbra Group Scholarship Programme for Young Researchers
from the European Neighbourhood 2014
Call for applications now online

http://www.coimbra-group.eu/activities/scholarships
 
Universities of the Coimbra Group offer short-term visits to young researchers from higher education institutions from countries in the European Neighbourhood. The main aim of this scholarship programme is to enable scholars to undertake research in which they are engaged in their home institution and to help them establish academic and research contacts.
 
The eligible countries for the 2014 edition are the following:
Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Egypt, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Moldova, Montenegro, Morocco, the Palestinian Authority, Serbia, Syria, Tajikistan, Tunisia, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan.
 
The scheme is intended for younger academics (normally those under the age of 35).  Applicants should be nationals of and current residents in one of the above-listed countries, and be current academic staff members of a university located in one of the above-mentioned eligible countries or an equivalent higher education institution. Furthermore, in most cases they should be of postdoctoral or equivalent status, although some institutions may offer opportunities to doctoral students.
 
The online application is available here until 31 March 2014: http://www.coimbra-group.eu/activities/scholarships
 
For further information, please contact Anna Quici (quici@coimbra-group.eu)
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - viši asistenti
05.02.2014
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
objavljuje
KONKURS

Za izbor (napredovanje)  u naučnonastavna zvanja:
1. viši asistent za uže naučne oblasti: „Građevinske konstrukcije“ i „Mehanika i teorija konstrukcija“ - jedan izvršilac
2. viši asistent za uže naučne oblasti: “Mehanika i teorija konstrukcija”, “Građevinski materijali” i “Građevinske konstrukcije”-  jedan izvršilac
3. viši asistent za uže naučne oblasti: “Teorijska i primjenjena hidromehanika” i “Hidrotehničke građevine i postrojenja” - jedan izvršilac
Uvjeti:
Pored uvjeta za izbor utvrđenih članom 89. tačka b) Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćen tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13) i članom 156. stav 1. tačka b) Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete:
Pod 1. i 2.:  magistar građevinarstva - diplomirani inžinjer građevinarstva, odsjek konstrukcije i naučni, odnosno stručni radovi objavljeni u naučnim ili stručnim časopisima i zbornicima.
Pod 3.: magistar građevinarstva - diplomirani inžinjer građevinarstva, odsjek hidrotehnika i naučni, odnosno stručni radovi objavljeni u naučnim ili stručnim časopisima i zbornicima.

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs obavezni su uz prijavu dostaviti: biografiju (CV); uvjerenje o državljanstvu; rodni list, diplomu/e o stečenom obrazovanju; objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koju se prijavljuju, potvrdu o iskustvu na saradničkim poslovima, uvjerenje o prosječnoj ocjeni studija (prvog i drugog ciklusa za završen studij po bolonjskom načinu studiranja), te drugu potrebnu dokumentaciju i dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor.
Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi , dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom sa punim radnim vremenom za izborni period utvrđen Zakonom.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs“
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrezentacija "Kako ispuniti Erasmus Mundus aplikaciju?"
17.01.2014
Povodom približavanja rokova za prijavu na Erasmus Mundus stipendije, Služba za međunarodnu saradnju će organizovati prezentaciju na kojem će objasniti postupak popunjavanja aplikacije za Erasmus Mundus stipendije (za projekte JoinEU-SEE PENTA, Basileus, SIGMA, EUROWEB,  ERAWEB), kao i spremno odgovarati na pitanja svih zainteresovanih o ovom programu.

Prezentacija će se održati u utorak, 21. januara 2014. godine u 14,00 sati u Svečanoj Sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7 – drugi sprat).

Ovim putem pozivamo sve studente, nastavnike, saradnike, te ostale koji žele da svoje obrazovanje započnu/nastave na jednom od partnerskih EU univerziteta.

Više informacija o Eramsus Mundus stipendijama možete naći na našoj web adresi.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxSki/snowboard škola
07.01.2014
Otvorene prijave za ski/snowboard školu
Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu u okviru projekta Studentski pohodi, a u
saradnji sa Asocijacijom studenata Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u
Sarajevu, javnim preduzećem ZOI'84 i Centrotransom, organizira školu skijanja,
bordanja i klizanja na olimpijskoj planini Bjelašnici. Škola će se održati u više termina
u januaru i februaru 2014. godine, te će trajati pet dana, a studenti će uz stručne
trenere savladati osnove skijanja i bordanja. 

„Pored olimpijskih ljepotica koje okružuju
naš grad, stvarno je šteta da neki studenti ne znaju skijati ili bordati. Zbog toga projekat
ima za cilj da omogući svim zainteresiranim studentima teorijsku i praktičnu
ski/snowboard školu koja će im uvesti noviji i zdraviji način života“, rekao je Ahmed
Nurković, predsjednik SPUS-a.

 Ski/snowboard škola će uključivati petodnevni prevoz
na relaciji Sarajevo – Bjelašnica – Sarajevo, ski i snowboard učitelje i licencirane
instruktore sa koordinacijom profesora skijanja sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja
Univerziteta u Sarajevu i Asocijacije studenata Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja,
ski-karte za potrebe grupe („bejbi“ lift, „X“ i „Y“ liftovi, trosjed), popust na iznajmljivanje
ski-opreme u ZOI'84 (25–30%), čaj i sendviče, te uvjerenje o učešću u ski/snowboard
školi koje će biti uručeno po završetku.Cijena petodnevne ski/snowboard škole će iznositi 110,00 KM, a za punopravne članove
SPUS-a (koji su uplatili 5,00 KM podrške studentskom aktivizmu) cijena će iznositi
100,00 KM. Cijena škole koja će biti organizirana vikendom je 120,00 KM, a bitno je
naglasiti da su cijene do 200% niže od standardnih cijena ski-škola zahvaljujući ZOI'84,
Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i Centrotransu. U
ski/snowboard školi također mogu učestvovati asistenti i profesori Univerziteta u Sarajevu.

  

Ski/snowboard škola za početnike će se odvijati u šest odvojenih termina u periodu
13. 1–21. 2. 2014. Pored navedenih organizirat će se i posebni termini vikendom i to
18–19. 1. 2014. i 25–26. 1. 2014, te škola za napredne skijaše i bordere u terminima
27–31. 1. 2014. i 3–7. 2. 2014.Svi zainteresirani mogu se prijaviti popunjavanjem online obrasca koji je zatim
potrebno lično dostaviti u kabinet Vijeća studenata na Ekonomskom
fakultetu (IV sprat, kabinet 101), a više informacija i obrazac se nalaze na FB
page-u Studentskog parlamenta (https://www.facebook.com/sp.unsa).
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavještenje o odgodi nastave
26.12.2013
OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA ĆE ZBOG PREDSTOJEĆIH NOVOGODIŠNJIH PRAZNIKA, NASTAVA OD 30.12.2013. DO 03.01.2014. GODINE BITI ODRŽANA U SEDMICI ZA NADOKNADU OD 20.01.2014. DO 24.01.2014. GODINE.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIspitni rokovi - stari sistem studiranja
23.12.2013
Raspored ispitnih rokova za stari sistem studiranja u jan.-feb. roku možete pogledati na sljedećem linku: Ispitni rokovi - stari sistem studiranja.
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović