• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxUpis na I i II ciklus studiranja
16.09.2014
Informacije za studente koji upisuju ili obnavljaju I, odnosno II, ciklus studija u školskoj 2014/2015. godini se mogu preuzeti ispod:
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOvjera ljetnog i upis u zimski semestar
16.09.2014
Obavještavaju se studenti da će se ovjera ljetnog i upis u zimski semestar vršiti od 16.09. do 30.09.2014. godine u studentskoj službi u periodu od 11:00 do 13:00 sati.

Za ovjeru ljetnog i upis u zimski semestar potrebno je dostaviti uplatnicu od 1,5 KM za upisni materijal na žiro račun Univerziteta 161 000 000 896 00 95 kako bi u studentskoj službi preuzeli potrebnu papirologiju.

STUDENTSKA SLUŽBA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxZahtjev za upis u II ciklus studija
12.09.2014
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE ZA PREDAJU PRIJAVA
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA NA GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2014/2015.GODINI


Zahtjev za upis možete preuzeti na sljedećem linku: Zahtjev za upis.

STUDENTSKA SLUŽBA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za upis - II ciklus studija 2014/2015
05.09.2014
Na sljedećem linku možete preuzeti detalje KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2014/2015. GODINI: Konkurs.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxRezultati Prijemnog ispita (2. termin)
04.09.2014
Rezultati Prijemnog ispita (2. termin) se mogu preuzeti sa sljedećih linkova:

Na ovu listu kandidati mogu uložiti pisani prigovor Nastavnonaučnom vijeću Građevinskog fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Kandidat prigovor dokazuje ovjerenim duplikatom testa sa prijemnog ispita.

Uprava Fakulteta
0 komentari | Napišite komentar

 
xxJavne prezentacije projekata doktorske disertacije
04.09.2014
Milada Mataradžija, MA, dipl. inž. građ. javno će prezentirati radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom:

„Numeričko modeliranje ponašanja glina „koševskih slojeva“ ugrađenih u nasipe saobraćajnica“

Prezentacija će se održati u ponedeljak 08. septembra  2014. god., sa početkom u 11 sati u sali br. 08./pr Građevinskog fakulteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30.


Asistent Mirza Pozder, dipl. inž. građ. javno će prezentirati radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom:
 
„Istraživanje parametara na dvotračnim cestama i model predikcije buke“


Prezentacija će se održati u ponedeljak 18. marta  2013. god., sa početkom u 11,30 sati u sali za postdiplomske studije u ul. Stjepana Tomića br. 1./pr.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - 2. upisni rok (I ciklus)
21.08.2014
Konkurs za 2. upisni rok na I ciklus studija se može preuzeti na sljedećem linku: Konkurs.

Dekanat
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o Konkursu za 2. upisni rok na I ciklus studija
25.07.2014
Konkurs za 2. upisni rok na I ciklus studija će biti objavljen 20.8.2014. godine u dnevnim novinama "Oslobođenje" kao i na internet stranici Fakulteta.

Dekanat
0 komentari | Napišite komentar

 
xxUPIS U I GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA AKADEMSKE 2014/2015. GODINU
21.07.2014
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

O B A V J E Š T E NJ E

ZA UPIS U I GODINU  I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA
AKADEMSKE 2014/2015. GODINU  

Upis studenata koji su primljeni u prvu godinu prvog ciklusa studija obavljat će se u periodu od ponedeljka 21.07.2014. do petka 25.07.2014.godine u terminu od 11:00h do 13:00h.

Djeca šehida i poginulih boraca, djeca ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, oslobođeni su plaćanja upisnine u iznosu 100,00 KM (obavezno dostaviti potvrdu o statusnim pitanjima).

REDOVNI STUDENTI KOJI UPISUJU I (PRVU) GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE:
-   INDEX;
-   2 PRIJAVNA LISTA;
-   1 UPISNI LIST;
-   1 SEMESTRALNI LIST;
-   LJEKARSKO UVJERENJE (STUDENTSKA POLIKLINIKA SARAJEVO),
-   2 SLIKE.
UPISNI MATERIJAL (INDEX, UPISNE, PRIJAVNE, SEMESTRALNE LISTOVE) STUDENTI MOGU PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI GRAĐEVINSKOG FAKULTETA NAKON UPLATE ISTOG  NA ŽIRO RAČUN BROJ  161 000 000 896 00 95
Svrha uplate:     UPISNI MATERIJAL (Građevinski fakultet u Sarajevu)
Primalac:          RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo;
                Univerzitet u Sarajevu;
Iznos:                30,00 KM.

NA ŽIRO RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 165 KM (100 KM upis, 60KM /biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar, 5 KM osiguranje).
Svrha uplate:     UPIS NA FAKULTET (upis, biblioteka, osiguranje, čitaonica, računski centar, inventar)
Primalac:     RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo;
        Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos:        165,00 KM.

REDOVNO-SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI KOJI UPISUJU I (PRVU) GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE:
-   INDEX;
-   2 PRIJAVNA LISTA;
-   1 UPISNI LIST;
-   1 SEMESTRALNI LIST;
-   LJEKARSKO UVJERENJE (STUDENTSKA POLIKLINIKA SARAJEVO),
-   2 SLIKE.
UPISNI MATERIJAL (INDEX, UPISNE, PRIJAVNE, SEMESTRALNE LISTOVE) STUDENTI MOGU PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI GRAĐEVINSKOG FAKULTETA NAKON UPLATE ISTOG  NA ŽIRO RAČUN BROJ  161 000 000 896 00 95


Svrha uplate:     UPISNI MATERIJAL (Građevinski fakultet u Sarajevu)
Primalac:          RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo;
                Univerzitet u Sarajevu;
Iznos:                30,00 KM.


NA ŽIRO RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 1865 KM (1800 KM upis, 60KM /biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar, 5 KM osiguranje).
Svrha uplate:     UPIS NA FAKULTET (upis, biblioteka, osiguranje, čitaonica, računski centar, inventar)
Primalac:     RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo;
        Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos:        1865,00 KM.


    Redovni i redovno-samofinansirajući studenti su dužni izvršiti i uplatu  za korištenje ISSS-aplikacije na Univerzitetu.
Svrha uplate :  RAZVOJ ISSS-a NA  UNIVERZITETU.
Na jednu uplatnicu, čiji je primalac Univerzitet u Sarajevu, uplatiti 10 KM na žiroračun :
338 320 226 633 36 17;
a na drugu uplatnicu, čiji je primalac GF u Sarajevu, uplatiti 10 KM na žiroračun:
161 000 000 261 00 87.

Na prijedlog Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, studenti imaju mogučnost samovoljno uplatiti sredstva:
   u iznosu 5,00 KM za Fond «Suada Dilberović» putem kojeg se stipendiraju socijalno ugroženi i izuzetno nadareni studenti svih visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu.
Ova sredstva se uplaćuju na žiro račun Univerziteta u Sarajevu broj: 1610000008961744 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate: Sredstva za Fond «Suada Dilberović».

   u iznosu od 5,00 KM za studentske aktivnosti «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu».
Ova sredstva se uplaćuju na žiro račun «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu» broj: 3386902222532015 kod Uni Credit Bank, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate : sredstva za aktivnosti SPUS-a.                       
D E K A N


Prof. dr. Mustafa Hrasnica, dipl.inž.građ.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxRezultati Prijemnog ispita
10.07.2014
Rezultati Prijemnog ispita se mogu preuzeti sa sljedećih linkova:

Na ovu listu kandidati mogu uložiti pisani prigovor Nastavnonaučnom vijeću Građevinskog fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Kandidat prigovor dokazuje ovjerenim duplikatom testa sa prijemnog ispita.

Uprava Fakulteta
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPolaganje prijemnog ispita
03.07.2014
UNIVERZITET  U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU


OBAVJEŠTENJE ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA IZ PREDMETA „MATEMATIKA“

Prijemni ispit iz predmeta „Matematika“ održati će se u srijedu 09.07.2014. godine sa početkom u 12 sati.

Napomena :
Na polaganje prijemnog ispita obavezno ponijeti ličnu kartu. Za vrijeme trajanja ispita zabranjeno je korištenje mobitela i drugih elektronskih naprava.

D E K A N

Prof. dr. Mustafa Hrasnica, dipl.inž.građ.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrijava za upis studenata na prvu godinu I ciklusa
24.06.2014
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE ZA PREDAJU PRIJAVA
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA NA GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2014/2015.GODINI

Prijave na Konkurs se podnose u periodu od 24.06. do 07.07.2014.godine od 11,00 do 13,00 sati u Studentsku službu Građevinskog fakulteta.

Kandidat je dužan predate sljedeće dokumente:
- Zahtjev za upis u kome je  naznačen studij na koji konkuriše (obrazac se može dobiti u Studentskoj službi);
- Orginalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četvorogodišnjem trajanju,odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilažu se prevedeni od strane sudskog tumača ovjereni dokumenti);
- Orginalnu diplomu o završenoj srednjoj školi;
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Uvjerenje o državljanstvu
- Uplatnicu na iznos od 40,00 KM u svrhu polaganja prijemnog ispita (broj transakcijskog računa 1610000002610087);
- Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Zahtjev za upis možete preuzeti na sljedećem linku: Zahtjev za upis.

D E K A N

Prof.dr. Mustafa Hrasnica, dipl.inž.građ.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPripremna nastava
24.06.2014
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI  FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se svi zainteresovani za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija građevinarstva i studija geodezije da će se na Građevinskom fakultetu organizovati PRIPREMNA NASTAVA za polaganje prijemnog ispita.

Pripremna nastava se organizuje iz predmeta Matematika u periodu od 30.06. do 04. 07. 2014.godine  na  Građevinskom fakultetu ul. Patriotske lige br. 30., u terminu od 09 do 12 sati u Velikom amfiteatru.
Pripremna nastava obuhvata ukupno 15 sati nastave. Ukupna cijena iznosi 150 KM, a uplaćuje se na račun Građevinskog fakulteta u Sarajevu kod Raiffeisen bank dd BiH, na račun broj: 1610000002610087 sa naznakom za pripremnu nastavu.

Zainteresovani prije početka nastave treba da se prijave u Studentsku službu, sa dokazom o izvršenoj uplati (uplatnicom). Orginalnu uplatnicu dostaviti u periodu od 24.06.2014. do 27.06.2014. godine u terminu od 11 do 13 sati.

Napomena:
Na nastavu ponijeti: svesku formata A4 sa kockicama, pribor za pisanje, ličnu kartu i kopiju uplatnice.

D E K A N
Prof. dr. Mustafa Hrasnica, dipl.inž.građ.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za upis studenata u prvu godinu
23.06.2014
Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija se može preuzeti na slijedećem linku: Konkurs.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxZaključci Savjetovanja o sanaciji posljedica poplava u BiH
19.06.2014
Dana 04.06.2014. godine na Građevinskom fakultetu u Sarajevu je održano Savjetovanje o sanaciji posljedica poplava koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu. Tom prilikom doneseci su određeni zaključci. U donošenju zaključaka, pored predavača sa Građevinskog fakulteta, učestvovali su i predstavnici Ministarstva transporta i komunikacija Bosne I Hercegovine.

ZAKLJUČCI

1.   Poplave su dio prirode, mogu biti hazardne (hazardous), ali i važne za ekosisteme. Klimatske promjene dovode do promjena u padavinama, stoga je za očekivati da će aridna područja postajati još aridnija, a padavine varirati još više, što će povećavati hazard od plavljenja i neočekivane poplavne rizike.
2.   Razvoj područja povećava vrijednosti istih, što sve upozorava na neophodnost promjene pristupa prevencije i upravljanja poplavnim rizikom. Promjene u politici upravljanja vodama, korištenju zemljišta, zaštiti okoliša, su nužne, kako bi se poboljšalo upravljanje poplavnim rizikom, odnosno omogućilo Integrirano upravljanja vodama u riječnom slivu.
3.   Svako ko može biti „pogođen“ poplavom, mora preduzimati vlastite mjere predostrožnosti, stoga je veoma važno uspostaviti sistem upozorenja i sistem prognoza poplava, specificiranje mjera predostrožnosti, razvijanje svijesti o opasnosti, spašavanje, sigurnosne mjere, poboljšanje baznih informacija i nastavljanje probnih vježbi.
4.   Za uspješno upravljanje slivom nužna je saradnja svih državnih nivoa, sektorskih politika, poštovanje zaštite okoliša, planiranje prostora, razvoj poljoprivrede, transporta i urbanih cjelina.
5.   Za smanjenje poplavnog rizika nužne su tri vrste akcija:
   Prirodne retenzije: Strategija ublažavanja poplava, uz poštivanje ekoloških uslova mora biti bazirana na poboljšanju korištenja zemljišta, prevenciji oticanja (u ruralnim i urbanim područjima), pojačanju (međudržavnih) napora za obnovu riječnih prirodnih poplavnih područja.
   Strukturne  mjere (odbrambeni  vodni objekti: nasipi, vještačke akumulacije), moraju biti fokusirane na zaštitu prije svega ljudskog zdravlja i vrijednih dobara. Strukturne mjere se moraju planirati kao dio višenamjenskog upravljanja vodama, gdje se moraju poštovati interesi vlasnika, uticaji na okoliš, što se sve uključuje u procjenu upravljanja poplavnim rizikom. Vodni objekti se moraju redovno održavati, kako bi mogli biti u funkciji i sigurni kod pojave poplava.
   Smanjenje hazarda (opasnosti): Svi korisnici poplavnih područja moraju prihvatiti postojeći hazard. Za smanjenje poplavnog rizika neophodno je donijeti odgovarajuće mjere. Naravno moraju se razlikovati riječne poplave i nagle bujične poplave. Nema apsolutne zaštite od poplava, pitanje je koliko je država ekonomski sposobna za ulaganje u segment zaštite od poplava, koji svakako iziskuje enormno velike investicije. Svako planiranje mora poštovati okolišne zahtijeve, štititi ljudsko zdravlje i dobra. Sistem upozorenja i prognoze poplava je preduvjet uspješnog smanjenja šteta od poplava.
6.   Klizanje tla nije prirodna pojava koja se ne može predvidjeti.
7.   Štete uslijed klizišta mogu se znatno smanjiti ukoliko se izgradnji na padinama pristupi planski, stručno i ulože sredstva u istražne radove.
8.   Sanaciji klizišta treba pristupiti na isti način.
9.   Za procjenu šteta na saobraćajnoj infrastrukturi, kao posljedicu prirodnih nepogoda, međunarodni eksperti (Svjetska banka, UN i EU) koriste metodologiju koja obuhvata tri segmenta procjene: nastala šteta, gubici uzrokovani nastalom štetom i protrebe. U skladu sa ovom metodlogijom je i izvršena procjena oštećenja od poplava na saobraćajnoj infrastrukturi.
10.   Procjenama je utvrđeno da su poplave u BIH- maj 2014. izazvale ogromne štete na saobraćajnoj infrastrukturi.
11.   Potrebno je uključivanje cjelokupne zajednice na identifikaciji, sanaciji i monitoringu efekata dejstva poplava na saobraćajnu infrastrukturu,
12.   Na bazi naučnih i stručnih činjenica potrabno je hitno uspostavljanje “Programa hitnih sanacija odnosno rekonstrukcija saobraćajne infraskture”.
13.   Potrebno je uspostaviti modele finansiranja.
14.   Potrebno je izraditi “Strategije sanacija saobraćajne infrastrukture od poplava”.
15.   Potrebno je insistiranje na implementaciji “Programa hitnih sanacija”i/ili “Strategije”, u što kraćem vremenskom roku kako nebi došlo do daljeg generisanja šteta.

GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKONKURS za izbor u naučnonastavna zvanja
15.06.2014
Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća broj: 02-1-812-2/14. od 22.05.2014. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-2184/14. od 04.06.2014. godine,


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
objavljuje
KONKURS


Za izbor u naučnonastavna zvanja:
      docent, vanredni profesor ili redovni profesor za užu naučnu oblast „Geodezija“- dva izvršioca
      docent, vanredni profesor ili redovni profesor za užu naučnu oblast „Hidrologija i vodoprivreda“ - jedan izvršilac 
      docent, vanredni profesor ili redovni profesor za užu naučnu oblast „ Tehnologija i organizacija građenja“ - jedan izvršilac
      docent, vanredni profesor ili redovni profesor za užu naučnu oblast „Geologija“ - jedan izvršilac 
      docent, vanredni profesor ili redovni profesor za užu naučnu oblast „Građevinske konstrukcije“ - jedan izvršilac 
      viši asistent za užu naučnu oblast „Geotehnika”-  jedan izvršilac
      asistent za užu naučnu oblasti „Saobraćajnice“ - jedan izvršilac

Uvjeti:
Pored uvjeta za izbor utvrđenih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćen tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete:
Pod 1.: naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje i diplomirani inžinjer geodezije
Pod 2.: naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje i diplomirani inžinjer građevinarstva hidrotehničkog usmjerenja
Pod 3.: naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje i diplomirani inžinjer građevinarstva
Pod 4.: naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje i diplomirani inžinjer geologije
Pod 5.: naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje i diplomirani inžinjer građevinarstva konstrukterskog usmjerenja
Pod 6.: magistar građevinarstva - diplomirani inžinjer građevinarstva konstrukterskog usmjerenja, i naučni, odnosno stručni radovi objavljeni u naučnim ili stručnim časopisima i zbornicima.
Pod 7.:  diplomirani inžinjer građevinarstva saobraćajnog usmjerenja, sa  najmanje  240   ECTS   bodova   i   najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5. 
Kandidati koji se prijavljuju na konkurs obavezni su uz prijavu dostaviti:
biografiju (CV); uvjerenje o državljanstvu; diplomu/e o stečenom obrazovanju; spisak objavljenih naučnih i stručnih radova iz oblasti za koju se prijavljuju, kao i same radove; dokaz o mentorstvu; za asistenta i višeg asistenta uvjerenje o prosječnoj ocjeni studija (prvog i drugog ciklusa za studij završen po bolonjskom načinu studiranja), potvrdu o iskustvu stečenom na poslovima asistenta ( za višeg asistenta), te drugu potrebnu dokumentaciju i dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor.
Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi , dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom sa punim radnim vremenom za izborni period utvrđen Zakonom.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje"
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKONKURS za izbor dekana Građevinskog fakulteta u Sarajevu
15.06.2014
Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća, Građevinskog fakulteta u Sarajevu broj: 02-1-812-4/14. od 22.05.2014. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
objavljuje
KONKURS
za izbor dekana Građevinskog fakulteta u Sarajevu

Dekan se bira za mandatni period od četiri (4) godine.

Uvjeti koje kandidati za izbor dekana moraju ispunjavati:
      da su državljani Bosne i Hercegovine,
      da su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Građevinskom fakultetu u Sarajevu,
      da su izabrani u naučnonastavno zvanje redovni profesor ili vanredni profesor,
      da nisu članovi Upravnog odbora Univerziteta, niti  politički  angažirani  u  stranačkom  rukovodstvu,  zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Uz prijavu na konkurs kandidati dostavljaju:
      biografiju, potpisanu od kandidata
      opis naučnog i stručnog rada
      uvjerenje o državljanstvu BiH
      odluku o posljednjem izboru u zvanje
      uvjerenje o radnom odnosu na Građevinskom fakultetu u Sarajevu sa punim radnim vremenom
      izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana sa političkom partijom, ovjerenu u nadležnom općinskom organu ili kod notara (ne starija od tri mjeseca)
      program rada za mandatni period. 
Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. 
Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor dekana“ , putem pošte na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, Patriotske lige br. 30. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović