• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A B C Ć Č D Đ E F G H I J K
L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Haris Kalajdžisalihović
dipl. inž. građ.
E-Mail: kahariss@gmail.com
CV: -
Dr. sc. Slobodanka Ključanin
dipl. inž. geod.
E-Mail: slobodanka63@yahoo.com
CV: Biografija
Dr. sc. Dušan Kogoj
dipl. inž. geod.
E-Mail: -
CV: -
Dževad Krdžalić
dipl. inž. geod.
E-Mail: dzevadkrdzalic@gmail.com
CV: -
Dr. sc. Azra Kurtović
dipl. inž. građ.
E-Mail: azra_kurtovic@gf.unsa.ba
CV: -

© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović